Kompletne zestawy NAPĘDY SERWO + SILNIKI AC i DC

 

 

B17 Box
Cyfrowy, bezszczotkowy serwonapęd AC dla silników do 20 Nm ze sprzęż. enkoderowym / resolwerowym

 

Cyfrowe wzmacniacze  B17 BOX - to cztero-ćwiartkowe konwertery do sterowania prądem sinusoidalnym bezszczotkowych silników serwo AC do 20 Nm ze sprzężeniem zwrotnym z enkodera lub resolwera.

 

W celu łatwej instalacji dostarczane są z wbudowanym zasilaczem (bezpośrednio z 230Vac), z obwodem odzyskiwania energii (dumping circuit) i złączem dla rozładowywania kondensatorów szyny DC.

 

Stopień mocy wykonany w technologii power MOS-FET lub IGBT

Standardowe cechy:

 • 32 bitowy procesor RISC / technologia SMT
 • wbudowany zasilacz i obwód odzyskiwania energii
 • dwa tryby sprzężenia:

  enkoder przyrostowy (max. 200kHz) emulacja rozdz. dzielona przez 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 31 - 32 - 64 - 128

  resolwer (2-4-6-8 pól) - emulacja enkodera - 4096-2048-1024-512-256-128P/r (2 biegunowy resolwer - 14bit - 4000 Rpm max. motor speed)

 • przełączniki ograniczające - w logice dodatniej i ujemnej
 • dwa programowalne we. cyfrowe (alternatywnie do przełączników ogranicz.)
 • konfiguracja parametrów - RS232 / RS485 lub klawisze panelu czołowego
 • sygnały wej. dostępne w logice dodatniej i ujemnej
 • wyświetlacz z alarmami diagnostycznymi  i statusem
 • zabezpieczenia: przed wzrostem / spadkiem napięcia zasilania, przekroczeniem temperatury, zwarciem w obw. silnika, brakiem lub złym podłączeniem sprzężenia.
 • oprogramowanie (dla systemu Windows)

Typowe aplikacje:

przenośniki i systemy transportowe, wyposażenie medyczne, maszyny tekstylne, maszyny pakujące, układy pozycjonowania, podajniki

Specyfikacja:

Napięcie zasilania B17 BOX200 52÷145V ac

B17 BOX300 85÷240V ac

Częstotliwość pracy 16 kHz
Temperatura pracy 0÷40°C
Wejście referencyjne ±10 V
Monitorowanie prądu silnika ±10V dc (prąd w piku)
Monitor prędkości silnika enkoder: ±10V dc (przy 200kHz)

resolwer (2 bieguny): ±10V dc (6000rpm)

We. zewn. nap. zas. (pomocn.) 24V dc
Sygnały zezwolenia +10÷30V dc
Analogowe we. ref. (różnicowe) ±10V dc (rozdz. 16 bit)
Maks. częstotliwość enkodera 200 kHz

 

 

B17 BOX - napęd bezszczotkowych silników serwo do 20 Nm

 

 

Akcesoria:

Bezszczotkowe silniki serwo:

typ: Ssax1000  Ssax2000

0.35 ÷ 17 Nm

 

 

Przekładnie (Reduktory):  Rex100

5 rozmiarów kołnierza,

dostępne zakresy: 1/3÷1/216

 

 

Transformatory:  TM / TT

jedno i trójfazowe 100÷8000VA

 

 

Filtry sieciowe:  FRM/FRT

jedno i trójfazowe, 2÷16A

 

 

 

B17 Box  Karta katalogowa

Axor Industries - Bezszczotkowy serwonapęd AC: typ B17 Box - dane techniczne / parametry
Model B17  BOX200 B17  BOX300 °
Rozmiar 4/8 8/16 10/20 14/28 20/40 4/8 8/16 10/20 14/28 20/40
Zakres prądowy (A rms) 4 8 10 14 20 4 8 10 14 20
Prąd pik (Arms) x2 sek. 8 16 20 28 40* 8 16 20 28 40*
F2: Bezpieczniki 4A / 250V 8A / 250V 10A / 250V 14A / 250V 20A / 250V 4A / 250V 8A / 250V 10A / 250V 14A / 250V 20A / 250V
Zasilanie (V dc) 145V ac ** 230V ac **
Uwagi: * Prąd w piku - 1 sek,    ** Zalecane zasilanie AC,    ° optoizolacja

 

Strona główna  -  AXOR  -  Powrót   

 Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:  info@elektro-trading.com.pl